Çankaya

MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANININ MESAJI

Sevgili Gençler,

Ortaöğretim yıllarınızı tamamlarken tüm yaşamınızı biçimlendirecek olan mesleğinize ve yükseköğretim sürecinize karar verme aşamasındasınız. Öğrencisi olacağınız üniversite, öğrenme ortamınız ve buluşacağınız olanaklar açısından oldukça önem taşımaktadır.

Temelini Arı Eğitim Kurumlarının güçlü eğitimcilik geleneğinden alan Çankaya Üniversitesi, Sıtkı Alp Eğitim Vakfı (SAEV) tarafından 09.07.1997’de ülkenin geleceği ve ulusal refahı için nitelikli insan gücünün oluşturulmasında, bilim ve teknolojinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında öncü olma vizyonuyla kurulmuştur.

Çankaya Üniversitesi olarak amacımız; üniversite çağındaki öğrencilerimizi, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, toplumun yararını şahsi çıkarlarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu, hür ve bilimsel Bilim gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı bireyler olarak yetiştirmektir. Aynı zamanda yabancı dilde eğitim ile uluslararası alanda rekabet edebilmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerimizi, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan, öğrendiklerini güncel teknoloji laboratuvarlarında uygulayarak bilgi üreten bir eğitim sisteminde çalışma yaşamına donanımlı bir biçimde hazırlamaktır.

Aynı zamanda öğrencilerimizi yurt kalkınmasına ve gereksinimlerine yanıt verecek, sosyal sorumluluk bilinci yüksek ve iş ahlakına sahip bireyler olarak yetiştirmek ve onlara engelsiz eğitim olanakları sunmaktır.


Sevgili Gençler,

Çankaya Üniversitesi, alanında yetkin öğretim kadrosu bütünlüğünde, sizlerin akademik ve sosyal gereksinimlerinizi göz önünde bulundurarak modern eğitim teknolojilerinin en iyi ve en yeni olanakları ile donatılmıştır.

Bu bilim ortamını deneyimlemeniz için sizleri Çankaya Üniversitesine bekliyoruz.

Sıtkı ALP
Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı