Çankaya

İNDİRİMLER

AKADEMİK BAŞARI İNDİRİMİ

Üniversitemiz programlarına ücretli veya indirimli olarak yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç, birinci sınıf sonundaki başarıları dikkate alınarak yıl sonundaki genel not ortalamasına göre o yılı izleyen eğitim-öğretim yılı için geçerli olmak üzere, normal öğrenimi süresince, indirim verilir. İndirim oranları: 4.00 üzerinden 3.00-3.49 arası/Hukuk Fakültesinde 100 üzerinden 77-88 arası için eğitim ücretinde %20; 4.00 üzerinden 3.50-4.00 arası/Hukuk Fakültesinde 100 üzerinden 89-100 arası için eğitim ücretinde %50’dir.

SPORDA BAŞARI İNDİRİMİ

Üniversitemiz programlarına ücretli veya indirimli olarak yerleşen öğrencilerden, faaliyetlerimiz dâhilindeki spor branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyenlerle üstün başarı gösterebilecekleri ümidi verenler arasından kulüp ve üniversite takımlarımızda oynamaya hak kazananlara Sporda Başarı Bursu/İndirimi verilir. Öğrencilere sağlanan burs/indirim, sadece burs/indirim oranı kadar eğitim ücretini kapsar.

KARDEŞ İNDİRİMİ

Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi hâlinde her bir kardeşe, yatıracağı eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim uygulanır. Bu indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. Öğrencilerin kardeş indiriminden yararlanabilmeleri için eş zamanlı okuma şartı yoktur.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MEZUN İNDİRİMİ

Önceki yıllarda Üniversitemizin ön lisans veya lisans programlarından mezun olup yeniden ÖSYS sonucunda Üniversitemizin indirimli veya ücretli programlarına yerleşen öğrencilere, yatıracağı eğitim ücreti üzerinden %30 oranında mezun indirimi uygulanır. Bu indirim öğrencinin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

ULUSLARARASI BAKALORYA (IB) DİPLOMA NOTU İNDİRİMİ

Orta öğretimlerini IB programlarından mezun olarak tamamlayan ve Çankaya Üniversitesinin ön lisans ve/veya lisans programına kayıt yaptıran öğrenciye (İngilizce Hazırlık Sınıfı dâhil), Uluslararası Bakalorya (IB) programları başarısına göre eğitim ücretinde aşağıda belirtilen oranlarda indirim verilir.

DİPLOMA NOTU İNDİRİM ORANI

40 ve üstü %100
35 ve üstü %50
30 ve üstü %25

IB indirimi karşılıksız olup, öğrencinin, Çankaya Üniversitesindeki, normal öğrenim süresi içerisinde olmak üzere, öğrenimine (derslere) devam ettiği ve her yarıyıl sonundaki genel not ortalaması dört üzerinden iki seksenin (2.80/4.00) altında olmadığı sürece devam eder. Yarıyıl sonu genel not ortalaması dört üzerinden iki seksenin (2.80/4.00) altına düşen öğrencinin indirimi, yarıyıl sonu genel ortalamasını tekrar bu seviyeye yükseltinceye kadar uygulanmaz.

Kurum içi yatay geçişlerde aynı puan türündeki programlar arasında geçiş yapıldığında IB indirimi geçiş yapılan bölümde de aynı oranda uygulanmaya devam eder.

ARI OKULLARI İNDİRİMİ

Üniversitemize yerleştirilerek kayıt yaptıran Arı Okulları mezunlarına ödeyecekleri eğitim ücretlerinden %25 oranında indirim uygulanır.