ÇİFT ANA DAL / YAN DAL

ÇİFT ANA DAL

Programlarını üstün başarı ile yürüten öğrenciler çift ana dal yaparak, ücretsiz şekilde ikinci bir dalda öğrenim imkânına ve o bölüme ait lisans diplomasına sahip olabilmektedir. Öğrencilerimiz, ilan edilen çift ana dal programı kontenjanına kendi programlarının en erken 3’üncü ve en geç 5’inci döneminin başında başvurabilmektedirler. Öğrencilerin, başvurdukları yarıyıla kadar ana dal programında aldıkları tüm kredili/kredisiz derslerden başarılı not almış olmaları ve genel not ortalamalarının, en az 100 üzerinden 70 (4 üzerinden 2,50) olması; ayrıca başarı sıralamaları itibarıyla kayıtlı oldukları sınıfın en üst %20’sinde bulunmaları gerekmektedir. Bu koşulu sağlamayanlar için çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olunması şarttır.(Detaylı bilgi için ‘Çankaya Üniversitesi Çift Ana Dal Programı Yönergesi’ni inceleyebilirsiniz.)

YAN DAL

Yan dal programının amacı ana dal programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda ücretsiz şekilde bilgilenmelerini sağlamaktır. Yan dal programını tamamlayan öğrencilere sertifika verilmektedir. Öğrenciler yan dal programına, ana dal programının en erken 3’üncü ve en geç 6’ncı dönemi başında başvurabilmektedirler. Öğrencilerin başvurdukları yarıyıla kadar ana dal programında aldıkları tüm kredili/kredisiz derslerden başarılı not almış olmaları ve genel not ortalamalarının en az 100 üzerinden 65 (4 üzerinden 2,25) olması gerekmektedir. Yan dal programını tamamlayan öğrenciler, yan dal alanında lisans ve ön lisans diploması ile verilen hak ve yetkilerden yararlanamamaktadırlar. (Detaylı bilgi için ‘Çankaya Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi’ni inceleyebilirsiniz.)

Çankaya