Rektörün Mesajı

//Rektörün Mesajı
Rektörün Mesajı 2017-02-15T16:07:53+00:00

Sevgili Gençler,

2016-2017 eğitim ve öğretim yılının açılışıyla  birlikte üniversitemiz 20. akademik yılına başlamış bulunmaktadır. Türkiye gibi kurumsallaşmanın güç ve sıkıntılı olduğu bir ülkede bir vakıf üniversitesinin her yıl yükselen başarı grafiğiyle 20. yaşını idrak etmesi büyük bir gurur kaynağıdır. Üniversitemiz ondokuz yıllık geçmişinde önemli başarılar göstermiş binlerce  gencimizi mezun ederek  ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunmuştur. Bugün üniversitemiz iki kampüsünde beş fakülte ve iki yüksekokulda yirmidört bölümü, iki enstitü ve diğer akademik birimleriyle birlikte Türk yüksek öğrenim hayatının önde  gelen bir  kurumudur.

Sevgili gençler, üniversitemiz giderek yükselen, istikrarlı bir akademik performans sergilemektedir. Nitekim URAP  2014-2015 yılı sıralamasında akademik performansına göre Vakıf Üniversiteleri arasında 11. basamakta iken, URAP 2016 yılı sıralamasında 76 vakıf üniversitesinden listeye girebilen 35 vakıf üniversitesi arasında üç basamak yükselerek 8. basamağa; bünyesinde tıp fakültesi bulunmayan 123 devlet ve vakıf üniversitesinden listeye girebilen 58 üniversite arasından iki basamak yükselerek  13. basamaktan 11. basamağa yerleşmiş bulunmaktadır. Ayrıca üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 verileri de üniversitemizin       sürekli yükselen başarı grafiğini teyid etmektedir. Çankaya Üniversitesi, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde 2014 yılında 22, 2015 yılında 20 olan yerini 2016 yılında 2 sıra daha yükselterek 18. sıraya çıkartmıştır. Vakıf üniversiteleri içinde ise 2016 yılı verilerine göre 7. sırada yer almaktadır. Bu kurumsal başarının temelinde üniversitenin arıyla sembolize edilen  çalışkan, üretken, görev bilinci yüksek, disiplinli ve özverili ruhu bulunmaktadır.

Çankaya Üniversitesi olarak 3. nesil bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Bu nedenle üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda  Teknoloji Transfer Ofisimizin TÜBİTAK destek programı kapsamında faaliyetleri öne çıkmaktadır. Teknoloji Transfer Ofisimizin 2015 Ocağında sadece beş üniversiteye tanınan TÜBİTAK destek programı kapsamında yürüttüğü 2015 yılı faaliyetleri TÜBİTAK’ça onaylanmış ve programın devamına karar verilmiştir. Ayrıca üniversitemiz Ankara Organize Sanayi Bölgesi OSTİM’de kurulmakta olan OSTİM Teknopark’ın da ortağıdır.  Aynı bağlamda, 2016-2017 akademik yılından itibaren savunma sanayii alanında ihtiyaç duyulan nitelikli elemanlara  üniversitemizde  lisansüstü eğitim verilmesi amacıyla Teknoloji Transfer Ofimiz üzerinden Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Rektörlüğümüz arasında protokol imzalanmıştır. Bu husus, üniversitemizin sanayi ile işbirliği bakımından bilimsel gücünü göstermektedir.

Değerli gençler, uzaktan eğitim ve 3. nesil üniversite kavramının önemli bir ayağı olan küreselleşme ve bu bağlamda uluslararasılaşma üzerinde de çok duruyoruz. 2015-2016 akademik yılında Amerika Birleşik Devletlerinden New Jersey Rutgers Devlet Üniversitesi ile işletme bilimi alanında, Missouri Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile de mühendislik, fen ve edebiyat alanlarında ikili işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. Bu kapsamda Rutgers Üniversitesine dil eğitimi için bu yaz yirmi kişilik bir öğrenci grubu gönderilmiştir. Yine bu akademik yılda Lizbon Üniversitesi  ve Fransa Lyon Uygulamalı Bilimler Ulusal Enstitüsü ile de Erasmus  protokolleri imzalanmıştır. Küreselleşme ve uluslararasılaşma kapsamında faaliyetlerimizi daha yoğun bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz.

Yabancı dil eğitiminde de yeniliklerin öncüsüyüz. 2015-2016 akademik yılında öğrencilerimizi dil öğreniminin her alanında desteklemel üzere Akademik İngilizce, Akademik Yazı ve Konuşma Merkezlerini oluşturduk. Birçok üniversitede teorik eğitimle yetinilirken öğrencilerimize  47 adet modern laboratuarda eğitim olanağı sunduk.  Her biri alanında isim sahibi akademisyenlerden oluşan güçlü akademik kadromuzla nitelikli  eğitime büyük önem veriyoruz.

Sevgili gençler eğitim kadar sosyal gereksinimlerinize de yanıt vermek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bu bakımdan sosyal amaçlı yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz. Merkez Kampüsümüzde  2016 başında hizmete alınan, son derece modern, sağlıklı, güvenli ve  huzurlu olan yurtlarımızda öğrencilerimizi konuk ediyoruz. Tamamlanma noktasına gelen yatırımlarımızdan Spor Kompleksimizin öğrencilerimizin hizmetine sunulması spor alet ve cihazlarının montajını takiben kısa bir sürede mümkün olacaktır. Modern kongre merkezimizde  hızla sona gelinmekte olup bu merkezimizi 2017 başı itibariyle hizmete sunmayı öngörüyoruz.

Ülkemizin önde gelen bir vakıf yükseköğretim kurumu olmanın gücü ve yirmi yıllık kurumsal birikimi ile geleceğe daha emin adımlarla yürüyen üniversitemizin toplumsal sorumluluğunun bilincinde olarak önümüzdeki süreçte yeni öğrencilerimize ve  ülkemize çok daha büyük hizmetler vereceğinden asla kuşku duymuyorum.

Bu duyguyla sizleri, Çankaya Üniversitesini daha yakından görüp tanımanız amacıyla her iki kampüsümüze de davet ediyor, hepinize başarılar diliyorum.

 

Prof.Dr.Hamdi Mollamahmutoğlu
Rektör