Rektörün Mesajı 2018-03-12T16:13:59+00:00

Sevgili gençler,

2017-2018 eğitim ve öğretim yılıyla birlikte üniversitemiz yirminci yaşını geride bırakıp yirmibirinci akademik yaşına girmiştir. Türkiye gibi kurumsallaşmanın güç ve sıkıntılı olduğu bir ülkede, bir vakıf Üniversitesinin her yıl yükselen başarı grafiğiyle, 20. yaşını doldurmuş olması büyük bir gurur kaynağıdır. Üniversitemiz, yirmi yıllık geçmişinde önemli başarılar göstermiş, onbinden fazla gencimizi mezun ederek, ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunmuştur. Bugün onbine yakın öğrencisiyle ve nitelikli akademik kadrosuyla eğitim ve öğretim veren büyük bir yükseköğretim kurumudur.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında eğitime başlayan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ile birlikte yirmiiki bölümü bulunan beş fakülte ve üç programlı iki yüksekokul, iki enstitü ve diğer akademik birimleriyle birlikte Türk yüksek öğrenim hayatının önde gelen bir kurumu olan üniversitemiz, giderek yükselen, istikrarlı bir akademik performans sergilemektedir. Nitekim, uluslararası yükseköğretim sıralama kuruluşu SCİMAGO’nun yeni yayınlanan 2016 sıralamasına göre; Çankaya Üniversitesi Türkiye’den değerlendirmeye alınan 64 üniversite içinde 18. sırada, vakıf üniversiteleri sıralamasında 5. sırada yer almaktadır. Bir başka uluslararası sıralama kuruluşu olan Webometrics’ in 2016 ve 2017 dünya üniversiteleri endeksine göre de; 2016 yılında 36.sırada olan Üniversitemiz, 2017 verilerine göre ülkemizdeki 169 üniversite arasında 25.sırada yer alarak altı basamak yükselmiştir. 2017 verilerine göre vakıf üniversiteleri arasında 5.sıradadır. Bu kurumsal başarının temelinde Üniversitenin arıyla sembolize edilen çalışkan, üretken, görev bilinci yüksek, disiplinli ve özverili ruhu bulunmaktadır.

Üniversitemiz, 22 bölüm ve 3 programda önlisans ve lisans eğitimi vermenin yanında Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde bir çok alanda yüksek lisans ve doktora programları uygulamaktadır. Mevcut programlara ilaveten bu eğitim ve öğretim yılında Mimarlık doktora programı ile İngilizce Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Makine Mühendisliği doktora ve Mekatronik Mühendisliği yüksek lisans programları açılmış bulunmaktadır.

Sevgili gençler, üniversitemiz daima demokratik laik hukuk devletinin, insan hak ve özgürlüklerinin, ülkemizin birlik ve bütünlüğünün yanında olmuştur. Çankaya Üniversitesi 2016-2021 Stratejik Planında vizyonunu ifade ederken kendisini; Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan bir üniversite olarak tanımlamaktadır. Misyonunda, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş bireyler yetiştiren bir eğitim vermeyi hedeflediğini belirtmekte ve ortak ve temel değerleri arasında da çalışmalarda cinsiyet, din, dil, ırk ve milliyet farklılığı gözetmeksizin, tüm insanlara eşit yaklaşım; Atatürk Türkiyesi’nin Cumhuriyet değerlerine bağlılık; Türk Vatanı, Türk Milleti ve tüm insanlık için sevgi; Anadolu ve Türk kültürü ve geleneklerine sevgi ve saygı ilkelerine yer vermektedir. Stratejik Planında ifadesini bulan misyon, vizyon ve ortak ve temel değerler, Üniversitemizin kuruluşundan bu tarafa savunduğu ve faaliyetlerinde esas aldığı hedef ve ilkelerdir. Çankaya Üniversitesi bu hedef ve ilkelere uygun olarak tüm akademik, idari ve mali olanaklarını araştıran, sorgulayan, üreten, bilgi teknolojilerine ve bilgiye hakim, evrensel ölçekte özgür düşünebilen, milli ve manevi değerlerine saygılı bireyler olarak öğrencilerini yetiştirmek amacına özgülemiş bulunmakta, mezunlarının çalışma yaşamındaki başarılarına tanık olarak bu amacın gerçekleşmesinden büyük bir gurur duymaktadır.

Çankaya Üniversitesi, geride bıraktığı yirmi yılda kurumsallaşma, eğitim ve öğretim, araştırma ve proje bakımından başarılı bir süreç yaşamış 3.nesil üniversite olma yolunda önemli mesafeler katetmiş, 4.nesil üniversite olmayı hedef olarak önüne koymuştur. Üniversitemiz en son TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Endeksinde tüm üniversiteler arasında 18. vakıf üniversiteleri arasında 7.sırada yer almaktadır.

Misyon ve vizyonumuz arasında önemli bir ilke olarak yer alan “ Uluslararasılaşma” kapsamında önceki yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinden New Jersey Rutgers Devlet Üniversitesi ile işletme bilimi alanında, Missouri Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile mühendislik, fen ve edebiyat alanlarında imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları, Lizbon Üniversitesi ve Fransa Lyon Uygulamalı Bilimler Ulusal Enstitüsü ile akdedilen Erasmus protokolleri yanında bu eğitim ve öğretim yılında da Plymouth Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalanmış bulunmaktadır. 2016-2017 akademik yılında Çankaya Üniversitesi olarak onbeş farklı ülkede akademik bölümlerimizi kapsayan altmıştan fazla anlaşmamız mevcuttur. Küreselleşme ve uluslararasılaşma kapsamında faaliyetlerimizi daha yoğun bir şekilde sürdürmeyi amaçlıyoruz.

Değerli gençler, öğrencilerimize uluslararası bir kariyer kazandırmak amacıyla üniversitemizin eğitim dili, Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü dışında İngilizce olarak belirlenmiştir. Bu nedenle İngilizce Hazırlık Sınıfının kurumsallığı ve işlevselliği eğitimimiz bakımından büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerimizin hazırlık aşamasında başarıları bakımından İngilizce eğitiminin desteklenmesi amacıyla oluşturulan İngilizce Destek Birimleri faaliyetini başarıyla sürdürmektedir. İngilizce destek birimleri üç merkez olarak; Akademik İngilizce Merkezi, Akademik Yazı Merkezi ve Konuşma Merkezi olarak oluşturulmuş, bu merkezlerde öğrencilerimize randevu sistemiyle öğretim, materyal hazırlama, kısa film gösterimi, kitaplık düzenlemesi, web sayfası oluşturulması gibi birçok alanda destek sağlanmıştır.

Üniversite eğitimi teori kadar uygulamayı da kapsar. Birçok üniversitede teorik eğitimle yetinilirken, büyük mali harcamalarla üniversitemiz öğrencilerine, 45 adet modern laboratuarda eğitim olanağı sunmaktadır. Mühendislik Fakültesinin araştırma ve eğitim amaçlı modern 41 laboratuarı yanında, Fen-Edebiyat Fakültesinin 3, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 1 laboratuarı bulunmaktadır.

Sevgili gençler XXI.yüzyıl konseptine uygun olarak üniversitenin sadece akademik değil sosyal bir evren olduğunu, eğitim kadar öğrencilerinin sosyal gereksinimlerine de yanıt vermek zorunda olduğunu düşünüyoruz. Bu bakımdan sosyal amaçlı yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz. Modern spor olanaklarıyla donatılmış bulunan Spor Merkezimizi 2017 başı itibariyle öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Diğer taraftan Kongre binamızın yapımı tamamlanmış hizmete girecek hale gelmiştir. Projelenen yatırımlardan Merkez Kampüs Güney Otoparkı bitmiş olup, Hukuk ve Mimarlık Fakülteleri, Ortak Amfi, Hazırlık Ek Binası için çalışmalarımız devam etmektedir. 2016 yılı başında hizmete alınan, son derece modern, sağlıklı, güvenli ve huzurlu olan yurtlarımızda bu akademik yılda 75 kız 72 erkek öğrencimizi konuk ediyoruz.

Genel olarak akademik kadrosunun gücü, sınıf, stüdyo ve laboratuarlarıyla ülkemizin tartışmasız önde gelen bir akademik kurumu olan Çankaya Üniversitesi, her zaman dile getirdiğimiz gibi Büyük Atatürk’ün “ Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır, ya da ulusu esarete ve sefalete sürükler “ sözünü ilke edinerek üzerine düşen eğitim görevini sürdürmektedir.
Ülkemizin önde gelen bir vakıf yükseköğretim kurumu olmanın gücü ve yirmi yıllık kurumsal birikimi ile geleceğe daha emin adımlarla yürüyen üniversitemiz, toplumsal sorumluluğunun bilincinde olarak yaşamsal bir alan olan eğitim alanında ülkemize büyük hizmetler vermekte, etik olmayan rekabet, yanıltıcı reklam ve propagandaya itibar etmeden, tıpkı arının sabırla ve azimle milyonlarca çiçekten bal yapması gibi ülkemizin geleceği için sabırla ve azimle ve giderek yükselen bir başarıyla bilim üretmeye ve topluma sunmaya devam etmektedir.

Sevgili gençler, sizleri Çankaya Üniversitesini daha yakından görüp tanımaya davet ediyorum. Çankaya Üniversitesinin ciddi bir eğitim alabileceğiniz bir bilim yuvası olduğuna gözlerinizle tanık olunuz. Üniversitemiz, ailesinin bir bireyi olmanızı temenni eder, hepinize başarılar dilerim.

Sevgilerimle…

Prof. Dr. Hamdi Mollamahmutoğlu
Rektör