Genel Bilgiler

//Genel Bilgiler
Genel Bilgiler 2018-01-18T16:39:38+00:00

Üniversitemize Giriş Koşulları ve Kayıtlar

Üniversitemizi tercih eden adaylar programlarımıza Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce yerleştirilir. Kayıtlar her yıl ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında Üniversite Öğrenci İşleri Daire  Başkanlığı’nca yapılmaktadır.

Öğretim Dili

Çankaya Üniversitesi’nin öğretim dili Hukuk Fakültesi (Türkçe), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü (Türkçe) ve Adalet Meslek Yüksekokulu(Türkçe) hariç İngilizce’dir. Öğrencilerden yabancı dil bilgisi yeterli olmayanlar bir yıl süre ile İngilizce Hazırlık Sınıfına devam ederler.

Akademik Programlar

Çankaya Üniversitesi’nde 20 bölüme sahip 5  fakülte, 23 yüksek lisans ve 9 doktora programına sahip iki enstitü, üç programa sahip iki meslek yüksekokulu ve İngilizce eğitimini destekleyen İngilizce Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.

Akademik Yıl 

Bir akademik yıl, her biri en az 14 haftalık iki yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler dönemlik olarak düzenlenmiştir.

Yaz Öğrenimi 

Yaz öğrenimi, güz ve bahar yarıyılları dışında ve yaz aylarında yapılan bir eğitim olup, yaz dönemi eğitim süresi yedi haftadır. Bu eğitimin amacı, eğitimin verimliliğini artırmak, öğrencileri eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlandırmak, başarısız oldukları dersler için yeni bir olanak vermek ve başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerini sağlamaktır. Yaz dönemi eğitimi ücrete tabi olup, yaz döneminde ders almak isteyen öğrencilerin, o yıl Mütevelli Heyetince ders kredisi başına belirlenen ücreti ödemeleri gerekmektedir. Yaz döneminde bir öğrenci toplam 12 krediyi aşmamak üzere en çok 3 ders alabilir. “Üniversitemiz programlarına ÖSYS ile (Hazırlık Sınıfı hariç) Tam Burslu, %50 Burslu ve %25 Burslu yerleşen öğrencilere tanımlı yaz öğrenimi bursu verilmekte olup, belirtilen burs yaz öğreniminde açılan derslerden en çok 2 tanesine Tam Burslu, %50 Burslu ve %25 Burslu olarak kayıt yaptırabilmeyi sağlamaktadır.”

Yatay ve Dikey Geçişler

Yatay Geçiş

Öğrenciler, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” uyarınca yatay geçiş için başvurabilirler. Yatay geçişler “genel not ortalamasına göre” ve “merkezi yerleştirme puanına göre” yapılabilmektedir.  Öğrencinin başvuru yapabilmesi için yönetmelik ve yönergede belirtilen koşullara uyması gerekmektedir. Yatay geçişler fakülte yönetim kurullarınca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, öğrencilerin intibak işlemleri de bu kurullar tarafından yapılmaktadır. Yatay geçişlerde burs ve indirim olanakları Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi’nin 10. maddesinde belirtilmiş olup, kurumlararası merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçişte başvurduğu Üniversitemiz programının %50 Burslu taban puanı ve üzeri puanına sahip öğrenciye Üniversitemizdeki güz ve bahar dönemlerinde ödeyeceği ücretlerde geçerli olmak üzere (yaz öğretimi hariç) eğitimi süresince %50 indirim, %25 Burslu taban puanına sahip öğrenciye Üniversitemizdeki güz ve bahar dönemlerinde ödeyeceği ücretlerde geçerli olmak üzere (yaz öğretimi hariç) %25 indirim verilmektedir.

Dikey Geçiş

Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri, kayıtlarının hangi yarıyıla yapılacağı “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre ve ilgili yönetim kurullarınca kararlaştırılır.

Çift Anadal ve Yandal Programları 

Lisans öğrencilerinden gerekli koşulları sağlayanlar, anadal bölümlerinin yanı sıra bir başka bölümde çift anadal veya yandal programı izleyebilirler.

Sosyal Yardımlar

Kısmi Zamanlı (Part-Time) Çalışma: Üniversitemizin bilgisayar laboratuvarları, kütüphanesi ve benzeri yerlerde öğrenciler kısmi süreli olarak çalışabilirler. Kısmi süreli olarak çalışacak öğrencilere, çalıştıkları saatler için asgari ücret üzerinden ücret tahakkuk ettirilir ve sigorta girişleri yapılır. Kısmi zamanlı çalışma ile ilgili işlemler Çankaya Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi’ne göre yapılmaktadır.

Mali ve Sosyal Yardım: Üniversitemizde öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi olan öğrencilerden her akademik yıl başında Üniversitemize başvuruda bulunanlar arasından seçilenlere verilecek karşılıksız yardımdır. Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanacak öğrencilere verilecek yardım tür ve miktarları her eğitim-öğretim yılı için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Mali ve Sosyal Yardım ile ilgili işlemler Çankaya Üniversitesi Burs ve Sosyal Yardım Yönergesi’nin 8. maddesi a-fıkrasına göre yürütülmektedir

Sağlık

Donanımlı Sağlık Merkezi, uzman doktorlar, uzman psikolog ve hemşireleriyle tüm akademik ve idari personele ve öğrencilere hizmet vermektedir.

Öğrenci Değişimi

Üniversitemiz Erasmus Programı kapsamında aktif bir şekilde öğrenci değişimi gerçekleştirmektedir. Üniversitemizdeki Erasmus Programı uygulamaları ve anlaşmalı olduğumuz üniversiteler hakkında bilgiye  adresinden ulaşılabilinir.