BURSLAR ve İNDİRİMLER:

Aday öğrencilerin Çankaya Üniversitesi’ne ÖSYM sınavlarındaki başarılarına göre  %25 indirimli, %50 indirimli veya burslu yerleşme imkânları vardır. ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucu üniversitemizi burslu veya indirimli olarak kazanan öğrencilerin bursları veya indirimleri HİÇBİR KOŞULDA KESİLMEZ.

ÖSYS Yerleştirme Bursu/İndirimi: Sadece Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “burslu/indirimli” öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsar. Çankaya Üniversitesi’nin burslu/indirimli programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs/indirim, sadece burs/indirim oranı kadar öğrenim ücretini kapsamaktadır.

Üstün Başarı Bursu: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında yer alan lisans programlarının tam burslu programlarına yerleştirilen öğrencilerden puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara her yıl en fazla 9 ay süre ile ayda 2.750 TL., 251-2.000 arasında yer alanlara da her yıl en fazla 9 ay süre ile ayda 1.500 TL. verilir.

Bursun miktarı her eğitim-öğretim yılı için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve Üniversite web sayfasında ilan edilir.

Her yıl en fazla 9 ay süre ile ödenen Üstün Başarı bursu karşılıksız olup, öğrencinin, Çankaya Üniversitesi’ndeki, normal öğrenim süresi içerisinde olmak üzere, öğrenimine (derslere) devam ettiği ve her yarıyıl sonundaki genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2.00/4.00) altına düşmediği sürece devam eder. Genel not ortalaması hesabında önceki programdan transfer edilen dersler dikkate alınmaz.

Yarıyıl sonu genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2.00/4.00) altına düşen öğrencinin üstün başarı bursu, yarıyıl sonu genel ortalamasını tekrar bu seviyeye yükseltinceye kadar ödenmez.

Üstün Başarı Bursu puan türü DİL olan programlarımızda ve eğitim dili Türkçe olan programlarımızda İngilizce hazırlık sınıfında ödenmez. Dil puan türü ile yerleşen öğrenciler ve eğitim dili Türkçe olan programlarımıza kayıt yaptırıp isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler bölüme geçtikleri dönemden itibaren burs almaya hak kazanırlar. Diğer puan türlerinde yerleşen öğrenciler için, İngilizce hazırlık sınıfında da burs ödemesi yapılır.

Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında dönem izni alan öğrencilere, izinli oldukları sürelerde başarı bursu ödenmez. Ancak, yurtdışında belirli bir süre öğrenim görmek amacı ile izin alan öğrencilerin burs ödemesi, öğrenim belgesini (öğrencinin akademik amaç ile gittiği üniversitede tam zamanlı eğitim gördüğünü kanıtlayabilecek, üniversiteden aldığı, orijinal, imzalı ve mühürlü kayıt belgesi) beyan etmesi koşulu ile kayıt yaptırmış olduğu dönemin sonunda 4,5 aylık süreler dikkate alınarak iki taksitte ödenir.

Öğrenciler hazırlık hariç, ilk iki yarıyılın normal ders yükünü almak zorundadır. İntibak ve ders sayımı sonucu öğrencinin ders yükünün azalması halinde bulunduğu döneme ait kurumsal kredi toplamında dersi alması esastır.

Öğrenciye burs ödemesi her dönemin sonunda tüm aldığı derslerden başarılı olması şartıyla toplu olarak ödenir.

Yurt Bursu: Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüsü içerisinde 82 kişilik kız, 82 kişilik de erkek öğrenci kapasiteli modern, ücretli yurtlar bulunmaktadır. Ayrıca Balgat kampüsündeki Özel Petek Kız Öğrenci Yurdu’ndan Çankaya Üniversitesi öğrencilerine özel kontenjan sağlanmaktadır. Çankaya Üniversitesi Tam Burslu programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerden yerleştirme puanına göre Türkiye genelinde Dil puan türünde ilk 350, Dil puan türü hariç diğer puan türlerinde ilk 7.000 içine giren öğrencilerin tümü üç kişilik odalarda 3 öğün yemek dahil ücretsiz yurt hakkına sahip olacaktır ve sıralamasız olarak yurtlara yerleştirilecektir. Kayıt yaptırdığı yerleştirme puan türü ve başarı sırasına göre Dil puan türünde İlk 351-650 arasında yer alan, diğer puan türlerinde ise ilk 7.001-10.000 arasında yer alan öğrenciler ise üniversite yurtlarından %50 indirimli olarak yararlanırlar. Yurt bursları öğrencinin yıl sonundaki genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altına düşmediği, uyarı ve kınama dışında disiplin cezası alınmadığı müddetçe İngilizce Hazırlık programında geçirilecek bir yıl ile lisans programında geçirilecek en fazla dört yılı kapsar. Yurt ücretleri her yıl Mütevelli Heyetince belirlenir. Yurtlarla ilgili genel bilgilere Çankaya Üniversitesi web sitesinden ulaşılabilir.

Bilim Bursu: TÜBİTAK’ça  tespit   edilen  uluslararası bilimsel yarışmalarda  altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alanlardaki üniversitemiz Tam Burslu  programlarına kontenjan  dışı, ÖSYM’ce sınavsız  yerleştirilenlere Bilim Bursu verilir. Bu burs,  İngilizce Hazırlık Programı’nda geçirilebilecek süre dahil öğrencinin Çankaya Üniversitesindeki normal öğrenim süresi boyunca her yıl 9 ay süre ile verilir. Burs miktarları, 2019-2020 yılı için, altın madalya almış olanlara ayda 2.500 TL, gümüş madalya almış olanlara 2.000 TL, bronz  madalya almış olanlara 1.500 TL’dir.

Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu: Üniversitemizin %50 indirimli, %25 indirimli  ve ücretli Lisans programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi  çocuğu olanlara her fakülteden 1 öğrenciye, Meslek  Yüksekokulunun  %50 indirimli  ve %25 indirimli  Ön Lisans  programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi veya  terör gazisi  çocuğu olan  3  öğrenciye, Genelkurmay Başkanlığı’nca da belgelenmesi sonucunda Mütevelli Heyet Onayı ile yüzde yüz oranında (%100) burs verilir.

 

İNDİRİMLER

Akademik Başarı İndirimi: Üniversitemiz %50 indirimli, %25 indirimli ve ücretli programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç,  birinci  sınıf  sonundaki başarıları dikkate  alınarak yıl sonundaki genel not ortalamasına göre (4.00 üzerinden 3.00-3.49  arası  için öğrenim ücretinde  %20 indirim,  4.00 üzerinden 3.50-4.00 arası  için öğrenim ücretinde %50 indirim)  o  yılı izleyen  eğitim-öğretim yılı için geçerli  olmak  üzere karşılıksız olarak  normal öğrenimi  süresince verilir.

Sporda Başarı İndirimi: Üniversitemiz %50 indirimli, %25 indirimli ve ücretli programlarına yerleşen öğrencilerden, faaliyetlerimiz dahilindeki spor  branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyenlerle üstün başarı gösterebilecekleri ümidi verenler arasından kulüp  ve üniversite takımlarımızda oynamaya hak kazananlara Sporda  Başarı Bursu verilir. Bu burs, sadece indirim oranı  kadar  öğrenim ücretini kapsar.

Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Notu İndirimi: (1) 2014-2015 öğretim yılından itibaren orta öğretimlerini IB programlarından mezun olarak tamamlayan ve Çankaya  Üniversitesi’nin ön lisans ve/veya lisans programına kayıt yaptıran öğrenciye (İngilizce Hazırlık Sınıfı dahil), Uluslararası Bakalorya (IB) programları başarısına göre öğrenim ücretinde aşağıda belirtilen oranlarda burs kazanırlar.

Diploma Notu İndirim Oranı

40 ve Üstü %50

33 – 39 arası %25

Çankaya Üniversitesi Mezun İndirimi: Önceki  yıllarda  Üniversitemizin ön lisans veya lisans programlarından mezun olup yeniden  ÖSYS sonucunda Üniversitemizin %50 indirimli, %25 indirimli ve ücretli programlarına yerleşen öğrencilere, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %30 oranında mezun  indirimi uygulanır.  Bu indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

Kardeş İndirimi: Üniversitemizde  birden   fazla   kardeşin  öğrenim görmesi  hâlinde   her bir kardeşe, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %10 oranında indirim  uygulanır.  Bu  indirim  öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. Öğrencilerin kardeş indiriminden  yararlanabilmeleri   için eş zamanlı  okuma  şartı  yoktur.

Arı Okulları İndirimi: Arı Okullarından mezun olup 2003-2004 öğretim yılından itibaren üniversitemize yerleştirilip kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyecekleri öğretim ücretlerinden %25 oranında Arı Okulları indirimi uygulanır.