Burslar ve İndirimler

/Burslar ve İndirimler
Burslar ve İndirimler 2018-01-19T13:06:17+00:00

BURSLAR

Aday öğrencilerin Çankaya Üniversitesi’ne ÖSYM sınavlarındaki başarılarına göre  %25, %50 ve tam burslu yerleşme imkanları vardır. ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucu üniversitemizi burslu olarak kazanan öğrencilerin bursları HİÇBİR KOŞULDA KESİLMEZ.

ÖSYS Yerleştirme Bursu:  Sadece Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “Burslu” öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsar. Çankaya Üniversitesinin burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece burs oranı kadar öğrenim ücretini kapsamaktadır.

ÖSYS bursu dışında üniversitemizde pek çok burs ve indirim verilmektedir.

Üstün Başarı Bursu: Çankaya Üniversitesi Tam Burslu programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerden LYS yerleştirme puanına göre Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara her yıl 9 ay süre ile ayda 2.200 TL, 251-2.000 arasında yer alanlara da her yıl  9 ay süre ile ayda 1.100 TL verilir. Bu burs karşılıksızdır ve öğrenim ücretlerindeki artış oranında güncellenerek normal öğrenim süresi boyunca öğrencinin yıl sonundaki genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altına düşmediği sürece devam eder.

 

Yurt Bursu: Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüsü içerisinde 82 kişilik kız, 82 kişilik de erkek öğrenci kapasiteli modern, ücretli yurtlar bulunmaktadır. Ayrıca Balgat kampüsündeki Özel Petek Kız Öğrenci Yurdu’ndan Çankaya Üniversitesi öğrencilerine özel kontenjan sağlanmaktadır. Çankaya Üniversitesi Tam Burslu programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerden LYS yerleştirme puanına göre Türkiye genelinde Dil puan türünde ilk 350, Dil puan türü hariç diğer puan türlerinde ilk 7.000 içine giren öğrencilerin tümü üç kişilik odalarda 3 öğün yemek dahil ücretsiz yurt hakkına sahip olacaktır ve sıralamasız olarak yurtlara yerleştirilecektir. Kayıt yaptırdığı yerleştirme puan türü ve başarı sırasına göre Dil puan türünde İlk 351-650 arasında yer alan, diğer puan türlerinde ise ilk 7.001-10.000 arasında yer alan öğrenciler ise üniversite yurtlarından %50 indirimli olarak yararlanırlar. Yurt bursları öğrencinin yıl sonundaki genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altına düşmediği, uyarı ve kınama dışında disiplin cezası alınmadığı müddetçe İngilizce Hazırlık programında geçirilecek bir yıl ile lisans programında geçirilecek en fazla dört yılı kapsar.Yurt ücretleri her yıl Mütevelli Heyetince belirlenir. Yurtlarla ilgili genel bilgilere Çankaya Üniversitesi web sitesinden ulaşılabilir.

Bilim Bursu: TÜBİTAK’ça  tespit   edilen  uluslararası bilimsel   yarışmalarda  altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alanlardaki üniversitemiz Tam Burslu programlarına kontenjan  dışı, ÖSYM’ce sınavsız  yerleştirilenlere Bilim Bursu verilir. Bu burs,  İngilizce Hazırlık Programı’nda geçirilebilecek süre dahil öğrencinin Çankaya Üniversitesindeki normal öğrenim süresi boyunca her yıl 9 ay süre ile verilir. Burs miktarları, altın madalya almış  olanlar için ayda 1.650 TL, gümüş madalya almış  olanlar için 1.210 TL, bronz  madalya almış  olanlar için 1.100 TL’dir.

Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu: Üniversitemizin %50 Burslu, %25 Burslu  ve Burssuz Lisans programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi  çocuğu olanlara her fakülteden 1 öğrenciye, Meslek  Yüksekokulunun  %50 Burslu  ve %25 Burslu  Ön Lisans  programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi veya  terör gazisi  çocuğu olan  3  öğrenciye, Genelkurmay Başkanlığı’nca da belgelenmesi sonucunda Mütevelli Heyet Onayı ile yüzde yüz oranında (%100) burs verilir.

Akademik Başarı Bursu: Üniversitemiz %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç,  birinci  sınıf  sonundaki başarıları dikkate  alınarak yıl sonundaki genel not ortalamasına göre (4.00 üzerinden 3.00-3.49  arası  için öğrenim ücretinde  %20 indirim,  4.00 üzerinden 3.50-4.00 arası  için öğrenim ücretinde %50 indirim)  o  yılı izleyen  eğitim-öğretim yılı için geçerli  olmak  üzere karşılıksız olarak  normal öğrenimi  süresince verilir.

Sporda Başarı Bursu: Üniversitemiz %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarına yerleşen öğrencilerden, faaliyetlerimiz dahilindeki spor  branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyenlerle üstün başarı gösterebilecekleri ümidi verenler arasından kulüp  ve üniversite takımlarımızda oynamaya hak kazananlara Sporda  Başarı Bursu verilir. Bu burs, sadece indirim oranı  kadar  öğrenim ücretini kapsar.

Uluslararası Bakalorya (IB) Bursu: (1) 2014-2015 öğretim yılından itibaren orta öğretimlerini IB programlarından mezun olarak tamamlayan ve Çankaya  Üniversitesi’nin ön lisans ve/veya lisans programına kayıt yaptıran öğrenciye (İngilizce Hazırlık Sınıfı dahil), Uluslararası Bakalorya (IB) programları başarısına göre öğrenim ücretinde aşağıda belirtilen oranlarda burs kazanırlar.

Diploma Notu İndirim Oranı
40 ve Üstü %50
33 – 39 arası %25

İNDİRİMLER

Çankaya Üniversitesi Mezun İndirimi: Önceki  yıllarda  Üniversitemizin ön lisans veya lisans programlarından mezun olup yeniden  LYS sonucunda Üniversitemizin %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarına yerleşen öğrencilere, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %30 oranında mezun  indirimi uygulanır.  Bu indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

Kardeş İndirimi: Üniversitemizde  birden   fazla   kardeşin  öğrenim görmesi  hâlinde   her bir kardeşe, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %10  oranında indirim  uygulanır.  Bu  indirim  öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. Öğrencilerin kardeş indiriminden  yararlanabilmeleri   için eş zamanlı  okuma  şartı  yoktur.

Arı Okulları İndirimi: Arı Okullarından mezun olup 2003-2004 öğretim yılından itibaren üniversitemize yerleştirilip kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyecekleri öğretim ücretlerinden %25 oranında Arı Okulları indirimi uygulanır.