Burslar ve İndirimler 2018-04-16T16:40:40+00:00

 BURSLAR ve İNDİRİMLER

Aday öğrencilerin Çankaya Üniversitesi’ne ÖSYM sınavlarındaki başarılarına göre  %25 indirimli, %50 indirimli veya burslu yerleşme imkanları vardır. ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucu üniversitemizi burslu veya indirimli olarak kazanan öğrencilerin bursları veya indirimleri HİÇBİR KOŞULDA KESİLMEZ.

 ÖSYS Yerleştirme Bursu/İndirimi: Sadece Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “burslu/indirimli” öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsar. Çankaya Üniversitesi’nin burslu/indirimli programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs/indirim, sadece burs/indirim oranı kadar öğrenim ücretini kapsamaktadır.

ÖSYS Yerleştirme Bursu/İndirimi dışında üniversitemizde pek çok burs ve indirim verilmektedir.

Üstün Başarı Bursu: Çankaya Üniversitesi Tam Burslu programlarına 2018-ÖSYS ile yerleşen öğrencilerden yerleştirme puanına göre Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara her yıl en fazla 9 ay süre ile ayda 2.500 TL., 251-2.000 arasında yer alanlara da her yıl en fazla 9 ay süre ile ayda 1.250 TL. verilir. Bu burs karşılıksızdır ve öğrenim ücretlerindeki artış oranında güncellenerek normal öğrenim süresi boyunca öğrencinin öğrenimine devam ettiği ve her yarıyıl sonundaki genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altına düşmediği sürece devam eder.

Yarıyıl sonu genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2.00/4.00) altına düşen öğrencinin üstün başarı bursu, yarıyıl sonu genel not ortalamasını tekrar bu seviyeye yükseltinceye kadar ödenmez.

Üstün Başarı Bursu puan türü DİL olan programlarımızda ve eğitim dili Türkçe olan programlarımızda İngilizce hazırlık sınıfında ödenmez. Dil puan türü ile yerleşen öğrenciler ve eğitim dili Türkçe olan programlarımıza kayıt yaptırıp isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler bölüme geçtikleri dönemden itibaren burs almaya hak kazanırlar. Diğer puan türlerinde yerleşen öğrenciler için, İngilizce hazırlık sınıfında da burs ödemesi yapılır.

Yurt Bursu: Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüsü içerisinde 82 kişilik kız, 82 kişilik de erkek öğrenci kapasiteli modern, ücretli yurtlar bulunmaktadır. Ayrıca Balgat kampüsündeki Özel Petek Kız Öğrenci Yurdu’ndan Çankaya Üniversitesi öğrencilerine özel kontenjan sağlanmaktadır. Çankaya Üniversitesi Tam Burslu programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerden LYS yerleştirme puanına göre Türkiye genelinde Dil puan türünde ilk 350, Dil puan türü hariç diğer puan türlerinde ilk 7.000 içine giren öğrencilerin tümü üç kişilik odalarda 3 öğün yemek dahil ücretsiz yurt hakkına sahip olacaktır ve sıralamasız olarak yurtlara yerleştirilecektir. Kayıt yaptırdığı yerleştirme puan türü ve başarı sırasına göre Dil puan türünde İlk 351-650 arasında yer alan, diğer puan türlerinde ise ilk 7.001-10.000 arasında yer alan öğrenciler ise üniversite yurtlarından %50 indirimli olarak yararlanırlar. Yurt bursları öğrencinin yıl sonundaki genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altına düşmediği, uyarı ve kınama dışında disiplin cezası alınmadığı müddetçe İngilizce Hazırlık programında geçirilecek bir yıl ile lisans programında geçirilecek en fazla dört yılı kapsar. Yurt ücretleri her yıl Mütevelli Heyetince belirlenir. Yurtlarla ilgili genel bilgilere Çankaya Üniversitesi web sitesinden ulaşılabilir.

Bilim Bursu: TÜBİTAK’ça  tespit   edilen  uluslararası bilimsel   yarışmalarda  altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alanlardaki üniversitemiz Tam Burslu programlarına kontenjan dışı, ÖSYM’ce sınavsız yerleştirilenlere Bilim Bursu verilir. Bu burs,  İngilizce Hazırlık Programı’nda geçirilebilecek süre dahil öğrencinin Çankaya Üniversitesindeki normal öğrenim süresi boyunca her yıl 9 ay süre ile verilir. Burs miktarları, altın madalya almış  olanlar için ayda 1.900 TL, gümüş madalya almış  olanlar için 1.400 TL, bronz  madalya almış  olanlar için 1.250 TL’dir.

Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu: Üniversitemizin %50 indirimli, %25 indirimli ve ücretli Lisans programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi çocuğu olanlara her fakülteden 1 öğrenciye, Meslek  Yüksekokulunun %50 indirimli ve %25 indirimli Ön Lisans  programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi veya  terör gazisi çocuğu olan  3  öğrenciye, Genelkurmay Başkanlığı’nca da belgelenmesi sonucunda Mütevelli Heyet Onayı ile yüzde yüz oranında (%100) burs verilir.

Akademik Başarı Bursu: Üniversitemiz %50 İndirimli, %25 İndirimli ve ücretli programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç,  birinci sınıf  sonundaki başarıları dikkate  alınarak yıl sonundaki genel not ortalamasına göre (4.00 üzerinden 3.00-3.49  arası  için öğrenim ücretinde %20 indirim,  4.00 üzerinden 3.50-4.00 arası  için öğrenim ücretinde %50 indirim)  o  yılı izleyen eğitim-öğretim yılı için geçerli  olmak  üzere karşılıksız olarak  normal öğrenimi  süresince verilir.

Sporda Başarı Bursu: Üniversitemiz %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarına yerleşen öğrencilerden,  faaliyetlerimiz dahilindeki spor  branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyenlerle üstün başarı gösterebilecekleri ümidi verenler arasından kulüp  ve üniversite takımlarımızda oynamaya hak kazananlara Sporda Başarı Bursu verilir. Bu burs, sadece indirim oranı  kadar  öğrenim ücretini kapsar.

Uluslararası Bakalorya (IB) Bursu: (1) 2014-2015 öğretim yılından itibaren orta öğretimlerini IB programlarından mezun olarak tamamlayan ve Çankaya  Üniversitesi’nin ön lisans ve/veya lisans programına kayıt yaptıran öğrenciye (İngilizce Hazırlık Sınıfı dahil), Uluslararası Bakalorya (IB) programları başarısına göre öğrenim ücretinde aşağıda belirtilen oranlarda burs kazanırlar.

Diploma Notu İndirim Oranı
40 ve Üstü %50
33 – 39 arası %25

İNDİRİMLER

Çankaya Üniversitesi Mezun İndirimi: Önceki  yıllarda  Üniversitemizin ön lisans veya lisans programlarından mezun olup yeniden  LYS sonucunda Üniversitemizin %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarına yerleşen öğrencilere, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %30 oranında mezun  indirimi uygulanır. Bu indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

Kardeş İndirimi:Üniversitemizde  birden   fazla   kardeşin  öğrenim görmesi  hâlinde   her bir kardeşe, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %10  oranında indirim uygulanır.  Bu  indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. Öğrencilerin kardeş indiriminden yararlanabilmeleri   için eş zamanlı  okuma  şartı yoktur.

Arı Okulları İndirimi: Arı Okullarından mezun olup 2003-2004 öğretim yılından itibaren üniversitemize yerleştirilip kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyecekleri öğretim ücretlerinden %25 oranında Arı Okulları indirimi uygulanır.